18782111161

z3012152734

3012152734

备案系统入口 >

分院向总院借公司营业执照原件需要什么手续?

答:由分院负责人联系综合管理部门,办理借原件的相应手续,借用时间以快递签收时间为准一个工作日,超 过使用期限,向分院收取200元/天的费用,归还时间以快递寄出时间为准;另,邮寄快递必须选择顺丰航空件 。押金规定:1000元/个,3000元封顶。
五福彩票 606| 51| 897| 153| 380| 362| 495| 399| 866| 926| 986| 918| 950| 575| 401| 897| 332| 962| 225| 855| 530| 507| 863| 930| 282| 923| 74| 777| 408| 525| 407| 525| 644| 810| 570| 168| 408| 296| 575| 101|